ПРАВИЛА ВИКОРИСТАННЯ САЙТОМ
ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ
Сайт – вeбсайт, що має адресу в мережі інтернет: https://www.text.education/books.
Покупець – Користувач сайту, що здійснює замовлення та має намір придбати/купує товари, пропоновані до продажу Продавцем та представлені на сайті https://www.text.education/books.
Продавець – фізична особа-підприємець Раімов Д. Ю., яка розміщує на сайті інформацію з пропозицією придбати визначені товари.
Замовлення – належним чином оформлений і розміщений запит Покупця, адресований Продавцю, з пропозицією здійснити продаж обраного на сайті Товару.
Користувач – будь-хто, хто зайшов на сайт.
Товар – книги в електронному вигляді (електронний файл в форматі pdf чи іншому форматі придатному для пересилання та читання), перелік яких запропонований до продажу Продавцем.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Ці правила регулюють порядок доступу Користувача до інформації, що розміщується на Сайті, порядок використання Сайту, а також можливість передачі товарів та інші умови.
1.2. Сайт є платформою для розміщення пропозицій про продаж товарів Продавцем.
1.3. Правила відповідно до ст. ст. 633, 641 і гл. 63 Цивільного кодексу України є Публічним договором (офертою) і адресовано невизначеному колу осіб не залежно від статусу (фізична особа, юридична особа, фізична особа - підприємець), що бажають придбати товари, інформація про які міститься на Сайті.
1.4. Інформація про товар може бути оновлена, змінена і доповнена Продавцем у будь-який момент часу без попереднього повідомлення про це Користувача чи Покупця.
1.5. Інформація про товар Продавця, умови його придбання, ціни та будь-яка інша інформація Продавця точно відображається на Сайті.
1.6. Замовляючи товар на Сайті, Покупець погоджується з цими Правилами.
1.7. Покупець замовляє товар шляхом заповнення форми у розділі «Оформлення замовлення».
1.8. Продавець приймає замовлення та здійснює його відправку Покупцю.
1.9. Достатнім доказом узгодження Сторонами всіх істотних умов продажу товару є фактична його оплата, отримання товару Покупцем\Одержувачем.
1.10. Інформація про Товар розміщена безпосередньо на Сайті. У разі необхідності отримання додаткової інформації про товар Покупець/Одержувач має право зв'язатися з Продавцем та отримати необхідну інформацію засобами дистанційного зв'язку.
1.11. Знижки/акції не сумуються з іншими знижками/акціями.
1.12. Продавцем укладено з авторами творів відповідні договори за якими він має право на поширення творів будь-яким способом, шляхом реалізації розмножених матеріальних носіїв Твору в складі збірника творів серед кінцевих користувачів (споживачів) і в оптових мережах збуту, право здачі в найм або прокат і будь-яким іншим способом без обмежень;
1.13. Внесення інформації у форму Сайту, а також оформивши Замовлення, Покупець підтверджує, що ознайомлений з цими Правилами, і всі дії, які їм будуть здійснені, не будуть суперечити їх умовам.
1.14. Замовлення вважається прийнятим до виконання після отримання Покупцем електронного повідомлення на адресу електронної пошти від Продавця, що вказані при реєстрації Покупцем, з підтвердженням факту узгодження та приймання Замовлення.
1.15. Продавець має право відхилити Замовлення в разі подальшої юридичної неможливості розпоряджатися товаром. Про неможливість направлення товару Покупця буде повідомлено.
1.16. У випадку відсутності можливості підтвердження Замовлення Продавцем у Покупця, з причин невірно вказаної адреси електронної пошти чи\та номеру телефону, Продавець має право відмінити таке не підтверджене Замовлення.

2. ВАРТІСТЬ ТА УМОВИ ОПЛАТИ ТОВАРІВ
2.1. Ціна товару вказана на Сайті у відповідному розділі на момент оформлення Замовлення.
2.2. Продавець має право в односторонньому порядку без попередження змінити ціну на товар. Однак Продавець не має права змінювати ціну замовленого товару після того, як Замовлення було прийнято Продавцем, а Покупець отримав електронне повідомлення або Покупець здійснив розрахунок за товар.
2.3. Вартість товару сплачується в національній валюті України – гривні.
2.4. Покупець може здійснити оплату замовленого Товару: банківською картою Visa або MasterCard на Сайті в момент оформлення Замовлення; перерахувавши грошові кошти безпосередньо перед отриманням Товару, на банківський рахунок Продавця; іншим дозволеним законом способом.
2.5. Користувач/Покупець розуміє і погоджується з тим, що оператором з прийому і проведення платежів за товари, представлені на Сайті, є, залежно від обставин, одна з компаній-екваєрів, підключена до Сайту і обрана самостійно Користувачем/Покупцем у процесі здійснення оплати за товар.
2.6. Товар до моменту його передачі Продавцем, повинен бути повністю оплачений Покупцем.

3. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧІ ТОВАРУ
3.1. Доставка товару шляхом відправлення електронного листа в якому буде міститься відповідний файл (книга). Товар надсилається Покупцю в день оплати на вказану електронну пошту.
3.2. Продавець докладає всіх зусиль для дотримання термінів доставки, вказаних на Сайті, однак, затримки доставки можливі внаслідок непередбачуваних обставин, які перебувають поза контролем Продавця (обставини форс-мажору). Продавець інформує Покупця, в разі виникнення форс-мажорних обставин і погоджує нові умови доставки по електронній пошті або за допомогою засобів телефонного зв'язку.
3.3. Моментом отримання товару Покупцем є отримання електронного листа з відповідним файлом (на пошту Покупця).
3.4. В разі ненадходження листа з товаром на електронну пошту тривалий час, Покупець зобов'язаний перевірити папку «спам».
3.5. Покупець погоджується з тим, що будь-який товар придбаний на Сайті поверненню та обміну не підлягає. Кошти за придбання товару не повертаються.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
4.1. Покупець/Користувач Сайту, погоджується та гарантує не робити будь-яких дій, які можуть розглядатися як порушують українське законодавство або норми міжнародного права, в тому числі в сфері інтелектуальної власності, авторських і/або суміжних правах, а також будь-яких дій, які призводять або можуть призвести до порушення нормального функціонування Сайту і його сервісів.
4.2. Користувач/Покупець підтверджує, що ознайомлений і згоден цими Правилами.
4.3. Коментарі та інші записи Користувача/Покупця на Сайті не повинні суперечити вимогам законодавства України та загальноприйнятих норм моралі та моральності.
4.4. Використання матеріалів Сайту без письмової згоди Продавця не допускається. При погодженому цитуванні матеріалів Сайту, посилання на Сайт є обов'язковим.
4.5. Користувач/Покупець несе відповідальність за достовірність даних, зазначених під час замовлення товару. У разі, якщо некоректне, неточне і/або неправильне зазначення даних у Замовленні призвело до неотримання товару в зв'язку з доставкою товару за невірно вказаною електронною поштою, всі пов'язані з цим збитки та витрати покладаються на Користувача/Покупця.
4.6. Відповідальність за грошові перекази, які здійснює Платник, повністю лежить на банківських установах і платіжних системах, послугами яких вирішує скористатися Платник. Продавець не бере на себе відповідальність за їх дії.
4.7. Продавець не несе відповідальності за роботу провайдерів інтернету, процесингових центрів, платіжних систем, операторів зв'язку, банківських установ, сервісів оплати Visa/MasterCard, в результаті яких необхідна інформація, дані не надійшли або надійшли із запізненням, були загублені або пошкоджені. Будь-які претензії і суперечки щодо проведення платежів і отримання грошових повернень Платник надсилає такій самостійно обраній компанії, а в разі неможливості їх вирішення мирним шляхом вони вирішуються в судовому порядку.
4.8. Продавець не несе відповідальність за роботу обладнання, на якому розміщений Сайт, доступність Сайту, роботу каналів передачі даних та інші технічні засоби для здійснення Користувачами доступу до Сайту.
4.9. Відповідальність Продавця не може перевищувати вартості придбаних товарів на Сайті та не включає будь-яку упущену вигоду, непрямі збитки, шкоду завдану третім особам.

5. ВИРІШЕННЯ СУПЕРЕЧОК ТА ЗАСТОСОВНЕ ПРАВО
5.1. Відносини між Продавцем та Покупцем регулюються відповідно до законодавства України. Користувач/Покупець, який перебуває за межами цієї юрисдикції, повністю погоджується підпорядкувати правовідносини, що виникають під час будь-якого користування Сайтом, законодавству України, а ці Правила діють щодо нього в максимальному дозволеному його юрисдикцією обсязі без застосування будь-яких колізійних норм.
5.2. Сторони підтверджують, що в разі якщо будь-яка умова цього договору стане або буде визнана недійсною у зв'язку з невідповідністю закону, ця умова не братиметься до уваги або ж Сторонами будуть вживати заходи зі зміни договору в тій мірі, щоб зробити договір дійсним і зберегти в повному обсязі наміри Сторін.
5.3. Користувач/Покупець визнає і погоджується, що вирішення всіх можливих суперечок, які виникли з відносин між Сторонами і залагодити які Сторони не змогли шляхом переговорів протягом як мінімум 30 днів, підлягають вирішенню відповідно до чинного законодавства України.

6. ВИКОРИСТАННЯ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ ПОКУПЦЯ ЧИ КОРИСТУВАЧА САЙТУ
6.1. Інформація, вказана Користувачем (ПІБ, номер мобільного телефону, e-mail, поштова адреса і т.п.), є його персональними даними. Персональні дані Користувача є конфіденційною інформацією, збір і подальша обробка персональних даних здійснюється продавцем відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» та інших нормативно-правових актів України. Джерелом збору персональних даних є інформація, безпосередньо і добровільно надана Користувачем.
6.2. Метою Обробки персональних даних є забезпечення Продавцем якісного надання послуг та виконання своїх зобов'язань перед Покупцем чи потенційним Покупцем.
6.3. Своєю згодою з цими Правилами Користувач добровільно надає Продавцю згоду на обробку інформації зазначеної під час замовлення. Користувач також дає безстрокову згоду на використання його персональних даних для обробки Замовлень на придбання товарів, отримання рекламних та спеціальних пропозицій, інформації про акції, розіграші, іншої інформації про діяльність Продавця.
6.4. Користувач надає Продавцю право здійснювати обробку його персональних даних, в тому числі: записувати персональні дані в бази даних Продавця (без додаткового повідомлення Користувача про це), здійснювати довічне зберігання даних, їх накопичення, оновлення, зміну (у разі необхідності).
6.5. Користувач/Покупець безпосередньо після реєстрації або в будь-який інший момент може встановити заборону (обмеження) на використання його персональних даних. Для цього Користувач повинен звернутися на електронну пошту вказану на Сайті, з відповідним повідомленням. Користувачу також надаються інші права, передбачені статтею 8 Закону України «Про захист персональних даних».
6.6. Користувач надає Продавцю право направляти йому будь-яку інформацію комерційного і / або інформаційного характеру, а також інформацію про інші споживчі пропозиції поштою, електронною поштою, телефоном, SMS, viber-повідомлення здійснювати дзвінки на вказаний телефонний мобільний номер.
6.7. Дані Користувача, зазначені у реєстраційних даних є конфіденційними. Доступ до даних мають виключно Продавець і сам Користувач, а також ці дані можуть бути надані на вимогу правоохоронних та/або інших органів відповідно до чинного законодавства.
6.8. Відповідальність за недостовірність даних несе Користувач.
6.9. Продавець має право надати дозвіл на обробку персональних даних третім особам за умови дотримання такою третьою особою цих Правил.
6.10. Реалізація прав Користувача як суб'єкта персональних даних, передбачених Законом України «Про захист персональних даних» можлива шляхом надсилання Користувачем Продавцю відповідного звернення.

7. ІНШІ УМОВИ
7.1. Продаж товару Продавцем Покупцю регулюється цим Договором, а також Законом України «Про електронну комерцію».
7.2. Оформляючи Замовлення Покупець підтверджує, що: він ознайомлений та згоден з усіма умовами, викладеними в цих Правилах, і беззастережно їх приймає; всі дії, які їм будуть здійснені, не суперечитимуть їх умовам.
7.3. Продавець має право без попереднього повідомлення вносити зміни в текст цих Правил. Зміни в Правила вступають в силу після їх публікації і застосовуються до будь-якого Замовленню, зробленому після їх публікації.
7.4. Користувач зобов'язується уважно ознайомитися з цими Правилам. У разі незгоди з їх умовами Користувач зобов'язується негайно припинити використання Сайту.
7.5. Продавець і Покупець підтримують зв'язок за допомогою використання електронної пошти, телефонного зв'язку (SMS) тощо. Покупець погоджується, що всі повідомлення, дані або інша інформація, що надається в електронному вигляді, мають юридичну силу і прирівнюються до документів, складених в письмовій формі.
7.6. Якщо Покупець бажає відмовитися від розсилки повідомлень, він повинен звернутися до Продавця, направивши електронного листа на електронну пошту, що вказана на Сайті, з проханням відписати його від розсилки. Запит буде виконаний протягом трьох діб з моменту його надходження.
7.7. Продавець залишає за собою право блокувати Покупця (позбавити його можливості замовляти і купувати товари), звертатися з відповідними заявами в правоохоронні органи і передавати їм дані такого Покупця в разі, якщо будь-які дії Покупця, на думку Продавця, носять ознаки шахрайства та можуть завдати шкоди інтересам інших Користувачів/Покупців чи третіх осіб.

8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
8.1. У випадку порушення умов оплати послуг Виконавець має право розірвати договір в односторонньому порядку та обмежити доступ до навчальних матеріалів та Курсу у цілому.
8.2. Виконавець може односторонньо розірвати цей Договір та заблокувати доступ до Навчальних матеріалів у випадку виявлення поширення (чи будь-якого відтворення) навчальних матеріалів публічно та (або) передання доступу до курсів третім особам, які не є Стороною Договору та (або) купівлею Курсу в сукупністю кількома особами.
8.3. У випадку виявлення Виконавцем порушень передбачених п. 8.2. цього Договору, Користувач зобов'язується сплатити штраф у розмірі 50 000 (п'ятдесят тисяч) 00 гривень. Порушення можуть бути зафіксовані скрінами (знімками) екранів, програмними засобами чи фактами доступу до Курсу третіх осіб чи будь-яким іншим розумним засобами та доказами.
8.4. Виконавець не несе будь-якої відповідальності за процес засвоєння отриманих знань Користувачем та під час Курсу. Результатом наданих послуг з боку Виконавця вважається надання визначеного обсягу інформації та пояснень, проте Виконавець не гарантує формування навичок у Користувача, оскільки це залежить від таких факторів, як відповідальність Користувача, зацікавленість його в навчанні, розумові здібності тощо.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОДАВЦЯ
Фізична особа-підприємець Раімов Дмитро Юрійович
ІПН 3281312216
Розрахунковий рахунок UA903052990000026009036207990 АТ КБ «ПриватБанк»
067 508 68 58, 093 252 27 31
we@text.education
we@riba.academy
www.text.education